چاپ کردن این صفحه

فهرست مواد اولیه دارویی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

API LIST

 

Name

CAS

structure

standard

packing

stock

 

1

استامینوفن

103-90-2

 

 

 محصول


 
 


 


     

محصول

 
       

 

no

order

2

یدوکینول

83-73-8

 

no

order

3

سولفابنزامید

127-71-9

 

no

order

4

پتاسیم یدید

7681-11-0

 

no

order

5

سولفامتوکسازول

723-46-6

 

no

order

6

سدیم دیکلوفناک

15307-79-6

 

no

order

7

پزدوافدرین

345-78-8

 

no

order

8

سولفاستامید

144-80-9

 

no

order

9

سولفاسالازین

599-79-1

 

no

order

10

سولفاپیریدین

144-83-2

 

no

order